Sirjansland

Sirjansland, is het kleinste dorp van Duiveland, gemeente Schouwen-Duiveland.

Sirjansland, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

Oorspronkelijk lag hier een deel van de polder Dreischor. Bij de stormvloed van 1288 ging een groot deel van de polder ten onder en ontstond het Dijkwater.  Het ondergelopen gebied werd in 1305 gedeeltelijk herdijkt. De naam van deze nieuwe polder: Nieuw- of Klein Dreischor.

De naam Sirjansland is afgeleid van ’s Heer Jansland, genoemd naar de opdrachtgever van de inpoldering, Jan van Beaumont.

In de jaren 1811-1815  was Sirjansland een zelfstandige gemeente, daarna maakte het tot 1961 deel uit van Oosterland, Van 1961 tot 1997 behoorde het dorp tot de gemeente Duiveland.

Van der Aa publiceerde over Sirjansland:

Het dorp ’s Heer-Jansland, ook Nieuw-Dreischor of Klein-Dreischor, meest Sirjansland genoemd, ligt 2 uur N.W. van Zierikzee. Het is niet groot, doch aangenaam gelegen, en bevat 40 huizen en 210 inwoners.

De kerk is een eenvoudig en net gebouw, van eene torenspits met uur- en slagwerk voorzien.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847

Sirjansland in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl

Wapen

Wapen van Sirjansland

Het wapen is ontleend aan het wapen van het vroegere eiland Duiveland. Het schildhoofd en de drie schapen op groene schorren zijn afkomstig uit het wapen van Dreischor. Het wapen werd in 1817 door de Hoge Raad van Adel bevestigd. Volgens deze registratie is het schildhoofd van goud. De gemeente was echter per 1 januari 1816 opgeheven.

Lees meer over Sirjansland op Wikipedia en Plaatsengids.


Grotere kaart bekijken