Sirjansland

Sirjansland is het kleinste dorp van Duiveland.

Sirjansland, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

Oorspronkelijk lag hier een deel van de polder Dreischor. Bij de stormvloed van 1288 ging een groot deel van de polder ten onder en ontstond het Dijkwater.  Het ondergelopen gebied werd in 1305 gedeeltelijk herdijkt. De naam van deze nieuwe polder: Nieuw- of Klein Dreischor.

De naam Sirjansland is afgeleid van ’s Heer Jansland, genoemd naar de opdrachtgever van de inpoldering, Jan van Beaumont.

In de jaren 1811-1815  was Sirjansland een zelfstandige gemeente, daarna maakte het tot 1961 deel uit van Oosterland, Van 1961 tot 1997 behoorde het dorp tot de gemeente Duiveland.

Sirjansland in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl

Wapen

Wapen van Sirjansland

Het wapen is ontleend aan het wapen van het vroegere eiland Duiveland. Het schildhoofd en de drie schapen op groene schorren zijn afkomstig uit het wapen van Dreischor. Het wapen werd in 1817 door de Hoge Raad van Adel bevestigd. Volgens deze registratie is het schildhoofd van goud. De gemeente was echter per 1 januari 1816 opgeheven.