Sint Kruis

Sint Kruis is een dorp in de provincie Zeeland, gelegen in het westelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen. Het behoort tot de gemeente Sluis.

Sint Kruis, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Sint Kruis:

Het dorp St. Kruis, oudtijds St. Cruts, op de kaart van Paauw, verkeerdelijk onder den Franschen naam St. Croix, voorkomende, ligt ongeveer 1 u. O. van Aardenburg. Het bevat 35 huizen met ruim 200 inwoners en is niet bestraat. Slechts eene korte straat is geregeld aan elkander gebouwd; de huizen, die rond de kerk en bij den molen staan, zijn, met tuinen en erven omringd, van elkander gescheiden.

Overigens is het dorp fraai gelegen, zijnde de gemeente doorsneden met vischrijke kreken. Het boschrijke Hoogland levert eene aangename wandeling naar de Vlaamsche grenzen; terwijl men, langs den St. Pietersdijk naar Aardenburg gaande, regts het schoonste graan in de vette kleilanden der Boompolders aanschouwt, en links het houtrijke Ooster-Eede kan gadeslaan. Behalve een korenmolen zijn er te St. Kruis geene fabrijken.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845

Lees meer over Sint Kruis op Wikipedia en op Plaatsengids. En bekijk het wapen van Sint Kruis.


Grotere kaart bekijken