Sint-Katherijnekerke (verdwenen)

Sint-Katherijnekerke, verdronken dorp en parochie op het voormalige eiland Borssele, Zuid-Beveland.

De kerk, gesticht vóór 1275, was een dochter van die van Monster en behoorde aan de St .-Pietersabdij te Utrecht. Het dorp is verdronken door de vloeden van 1530 en 1532.

Sint-Katherijnekerke, Zuid-Beveland, Gemeente Borsele.
Archiefdienst: Gemeentearchief Borsele.

Sint-Katherijnekerke is nummer 38 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.