Sint Jansteen

Sint Jansteen, dorp in de gemeente Hulst, Zeeuws-Vlaanderen.

Sint Jansteen, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Hulst.
Archiefdienst: Gemeentearchief Hulst.

Van der Aa publiceerde over Sint Jansteen:

Het dorp St. Jan-Steen, ook wel St. Jans-Steen, St. Jan-ten-Steen of eenvoudig Steene of Glossenberghe genoemd, ligt 6 uur Z. Z. O. van Goes, 20 minuten Z. van Hulst.

Men heeft gemeend, dat St. Jan-Steen van ouds eene sterkte of burg is geweest, om als voorpost van de vesting Hulst te dienen, en men gist, dat deze omstandigheid uit den naam zoude zijn af te leiden. In oude tijden gaf men den naam van steen aan een slot, zoo als, bij voorbeeld, de burg, waarnaar de stad Middelburg is genoemd, van ouds den Steen heeft geheeten; terwijl men op de grondvesten van dien burg, ten jare 1526, een gebouw heeft opgetrokken, hetwelk nog onder den naam van ’s Graven-steen bekend is, zoodat men hier St. Jans-slot zou moeten lezen. Wij hebben voor deze stelling nergens eenig bewijs gevonden en kunnen er ons overigens ook niet mede vereenigen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845

Lees meer over Sint Jansteen op Wikipedia en Plaatsengids, en bekijk het wapen van Sint Jansteen.


Grotere kaart weergeven