Sint-Jacobskerke (verdwenen)

Sint-Jacobskerke, verdronken dorp in het Zuidland van Schouwen. Het ging na herhaaldelijke overstroming verloren tussen 1475 en 1500. Het Zuidland als geheel (circa 3.500 hectare) verdween gefaseerd tussen omstreeks 1475 en 1650.

Sint-Jacobskerke, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Sint-Jacobskerke:

Jacobskerke (St.), voormalig dorp op het eiland Schouwen, provincie Zeeland, in de heerlijkheid Zuidland, hetwelk, na herhaalde overstroomingen in het jaar 1534 buitengedijkt is; op eenen oude blaffert van de Utrechtsche Bisschoppen, rakende hunne geestelijke jurisdictiën van kerken, kloosters enz. in Zeeland, komt het onder den naam van Jackenkerke voor.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845

Sint-Jacobskerke in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl

Sint-Jacobskerke is nummer 10 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.