Sint Anna ter Muiden

Sint Anna ter Muiden, is een dorp in de gemeente Sluis in Zeeuws-Vlaanderen.

Sint Anna ter Muiden, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Sint Anna ter Muiden:

Het dorp St. Anna-ter-Muiden ligt 7 1/2 uur Z. ten W. van Middelburg, 1/4 uur W. van Sluis en 1/4 uur van de Belgische grenzen, in de Greveningewatering. Eertijds werd het Ville sur Mer, of ook wel La Mue en in het Hollandsch enkel Ter Muiden of Muden genoemd, naar hare toenmalige gelegenheid aan de monding of uitwatering van de Sincfala, de Budanvliet (of Tabuda van Ptolomaeus) en de Reigersvliet, tusschen welke beide laatstgenoemden de gronden van de Grevelingewatering waren opgekomen, omdat muth, mude, muije, muide, in overeenstemming met het Engelsche mouth, oudtijds den mond van eene rivier beteekende. Het voorvoegsel St. Anna is er vermoedelijk later bijgekomen, om de plaats te onderscheiden van andere plaatsen, die denzelfde naam droegen, en dat bijvoegsel was eigenlijk niet anders dan de naam der Kerkpatrones, welke St. Anna was.

Vóór het bestaan van Sluis was St. Anna-ter-Muiden de havenstad van Brugge, maar alzoo het land ter Westzijde aanslikte, geraakte de stad allengs van de zee verwijderd.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 1, A.J. van der Aa, 1839

Lees meer over Sint Anna ter Muiden op Wikipedia en Plaatsengids, en bekijk het wapen van Sint Anna ter Muiden.


Grotere kaart weergeven