Sinoutskerke

Sinoutskerke (Synoudskerke Tsynoutskercke), gekrompen dorp in De Poel, op Zuid-Beveland, gemeente Borsele.

Sinoutskerke, Zuid-Beveland, Gemeente Borsele.
Archiefdienst: Gemeentearchief Borsele.

Van der Aa publiceerde over Sinoutskerke:

Het dorp Sinoutskerke, eigenlijk Heer-Sinoutskerke, ligt 1/2 uur W. ten N. van ’s Heer-Abtskerke. Het is een geringe plaats, die des winters meest door water omringd is. Men telt er in de kom van het dorp 9 huizen en ongeveer 40 inwoners.

De kerk is een redelijk groot gebouw, waarvan echter alleen het oostelijk gedeelte gebruikt wordt, makende dit nu eene nette kerk uit. Zij heeft eenen spitsen toren, doch is van geen orgel voorzien. Aan den koepel van het ongebruikte of westelijke gedeelte der kerk, vindt men nog een tiental vrij groote geschilderde beelden, als herinneringen aan den vorige eeredienst.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847

Lees meer over Sinoutskerke op Plaatsengids en op Zeeuwse Ankers.


Grotere kaart weergeven