Serooskerke (Schouwen-Duiveland)

Serooskerke, dorp op Schouwen-Duiveland.

Serooskerke is waarschijnlijk ontstaan in de 13e eeuw. Aanvankelijk heette het Sheralardskindskerke.
Dit betekent: kerk gesticht door de kinderen van heer Alard. Op Walcheren ligt ook een dorp met de naam Serooskerke.

Serooskerke, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Tijdens de Watersnood van 1953 ontstond bij de haven van Serooskerke een dijkdoorbraak. In de maanden daarna werd het dijkgat steeds groter en dieper. Het gat werd gesloten door er een nieuwe dijk omheen te leggen. Bij de sluiting werd ook een Phoenix-caisson gebruikt. Op deze plek ontstond daarna het natuurgebied de Schelphoek.

Door de eeuwen heen is Serooskerke een dorp van beperkte omvang gebleven. Ook Serooskerke heeft zijn Straofeest.

Van der Aa publiceerde over Serooskerke:

Het dorp Serooskerke, door de landlieden veelal Stroskerke geheeten, ligt 2 1/2 uur N.W. van Zierikzee, 2 uur Z.W. van Brouwershaven, aan den zamenloop van onderscheidene vaarten op Zierikzee. Men telt er in den kom van het dorp 34 huizen en 170 inwoners.

Toen de Spanjaarden, in den jare 1575, het beleg om de stad Zierikzee hadden geslagen, staken de Staatschen, den 14 December, dit dorp in brand, om hen te beletten zich daarin te bevestigen. Naderhand heeft men het wederom veel fraaijer opgebouwd.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847

Serooskerke (Schouwen-Duiveland) in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl

Wapen

Wapen van Serooskerke op Schouwen-Duiveland

De familie Van Tuyll van Serooskerken voert in haar wapen drie rode hondenkoppen op een zilveren veld. De Hoge Raad van Adel bevestigde in 1817 dit wapen aan Serooskerke. De gemeente betaalde de verschuldigde leges echter niet. De Hoge Raad bevestigde daarna op 2 oktober 1821 de gemeente in het bezit van hetzelfde wapen, echter met gewijzigde kleuren: goud op blauw. Deze kleuren waren de oorspronkelijke van de familie Van Serooskerke. Het wapen is gelijk aan dat van Serooskerke op Walcheren.

Lees meer over Serooskerke op Plaatsengids.


Grotere kaart weergeven