Schoudee (verdwenen)

Schoudee, verdwenen dorp, ambacht en parochie in het Verdronken Land van Zuid-Beveland, destijds gelegen tussen de Mosselkreek en het Vinkenissegat, de plaats ontleende haar naam aan het water Schoudee.

Schoudee, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van der Aa publiceerde over Schoudee:

Scoudée, ook wel Schoudee, Schodde en Scodde geschreven, voormalig ambacht en dorp in Zuid-Beveland, provincie Zeeland, hetwelk, voor zijnen ondergang, gelegen heeft tusschen de Mosselkreek en het Vinkenisse gat.

… Verdere lotgevallen vindt men van deze beerlijkheid niet aangeteekend, alleen dat zij ook in den ramp deelde dien de vloed van 1 November 1530, alomme aanbragt en nimmer sedert het hoofd opstak.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847

Schoudee is nummer 62 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.