Schoneveld (verdwenen)

Schoneveld (sconeveld of Scoeneveld), verdronken dorp en eiland in de huidige monding van de Westerschelde, tussen Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen.

Volgens de moderne gemeentegrenzen zou het tot de Gemeente Vlissingen behoren.

Schoneveld

In de monding van de Westerschelde lagen in de Middeleeuwen een aantal eilanden. Eén ervan was Schoneveld. In de tijd dat Gwijde van Dampierre graaf van Vlaanderen was, 1278-1305, moet er een dorpje en zelfs een buitenplaats hebben gelegen. De stormvloed van 1375 brak de dijken van Schoneveld. Het raakte overstroomd en komt daarna niet meer in de bronnen voor. De zandbank die nu op de plaats van het eiland ligt, heet nog altijd de Schoneveldbank.

Van der Aa publiceerde over Schoneveld:

Scoeneveld, voormalig eiland in het N.W. van Staats-Vlaanderen, provincie Zeeland, in den mond van de Hont of Wester-Schelde, waar, naar men wil, eene stad en heerlijkheid zouden geweest zijn, die, vóór het jaar 1377 door de zee verzwolgen werden en welker naam nog in eene bank is overgebleven.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847

Schoneveld is nummer 114 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.