Scherpenisse

Scherpenisse (eerder: Scarpenesse, Scarpenes, Scarpenisse), dorp in de gemeente Tholen, op Tholen, provincie Zeeland.

De naam is afgeleid van het Germaans skarpa (scherp) en van nasja (landtong), uitspringend in zee of rivier.

Scherpenisse, Tholen, Gemeente Tholen.
Archiefdienst: Gemeentearchief Tholen.

Van der Aa publiceerde over Scherpenisse:

Dit dorp is zeer oud en komt reeds in 1206, met Poortvliet, als een afzonderlijk eiland voor. Het was toen gedeeltelijk in bezit van den Burggraaf van Zeeland, Hugo van Voorne, die er eene burg bezat, welke, omdat Hugo de partij van Gravin Ada gevolgd was, in 1206, door den Domproost Floris van Utrecht, ingenomen en verbrand werd.

Het dorp is zeer uitgebreid, zijnde de huizen aan regte elkander doorsnijdende straten en stegen gebouwd, en hoewel thans een armoedig voorkomen hebbende, draagt het nog de sporen van vroegere welvaart en grootheid.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847

Lees meer over Scherpenisse op Wikipedia en Plaatsengids, en bekijk het wapen van Scherpenisse.


Grotere kaart weergeven