Scherpbier

Scherpbier, buurtschap in de gemeente Sluis, in Zeeuws-Vlaanderen, provincie Zeeland.

Het dankt zijn naam aan een zuidwestelijk daarvan gelegen fort. Schar(re)of scherrebier is schraal dun bier, het bier dat de soldaten van het fort kregen te drinken.

Scherpbier, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Scherpbier:

Scherpbier, gewoonlijk zegt en veeltijds schrijft men ook Scherbier of Scherrebier, gehucht in Staats-Vlaanderen, in het Vrije-van-Sluis.

Het bestaat uit 5 arbeidershuisjes, beneden den dijk van den Henricus-polder, met 25 inwoners, doch daarbij staat op Schoondijke eene hofstede en op Groede eene hofstede, arbeidershuis en korenwindmolen, uitmakende, met de reeds gemelde huizen, 9 woningen en ruim 40 zielen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847


Grotere kaart weergeven