Scharendijke

Scharendijke (Schaerendieke), dorp in de gemeente Schouwen-Duiveland, op Schouwen-Duiveland.

Scharendijke is een relatief jong dorp, waarschijnlijk ontstaan in de 15e eeuw. De naam is ontleend  aan een schaardijk; een dijk aan een diepe vloedgeul zonder slikken ervoor.

Scharendijke, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

Aanvankelijk was Scharendijke niet meer dan een gehucht op het grondgebied van Elkerzee. In het begin van de 20e eeuw ontwikkelde Scharendijke zich dankzij de aanleg van landbouwhaven Kloosternol tot een dorp.

In 1955 werd in Scharendijke de Bethlehemkerk gebouwd. Deze kerk kreeg de naam van het verdwenen Bethlehemklooster. Ook het gemeentehuis van de nieuwe gemeente Middenschouwen werd in Scharendijke neergezet.

Na de voltooiing van de Brouwersdam (1972) is het dorp uitgegroeid tot een watersportcentrum. Ook Scharendijke heeft zijn eigen Straofeest.

Van der Aa publiceerde over Scharendijke:

Scharendijke, gehucht op het eiland Schouwen, provincie Zeeland, aan het Brouwershavensche-gat; met 34 huizen en 240 inwoners, die allen Hervormd zijn en te Elkerzee kerkelijk behooren. Allen vinden hun bestaan in den landbouw en dijkwerken. Er is in dit gehucht geene school maar de kinderen genieten onderwijs te Elkerzee.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847

Scharendijke in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl

Wapen

Wapen van Scharendijke

Scharendijke heeft geen gemeentewapen, omdat het nooit een zelfstandige gemeente was, het behoorde van oudsher tot Elkerzee en daarna tot de gemeente Middenschouwen. Het wapen van Elkerzee is een variant op het familiewapen van familie De Witte; golvende zilveren dwarsbalken op een blauw veld. De heerlijkheid Elkerzee was vroeger eigendom van de familie De Witte. Jacob Laurense de Witte (1570-1627) was de eerste heer van Elkerzee. Het wapen lijkt sterk op het wapen van Ellemeet. De eend is afwezig en de kleuren zijn omgedraaid.