Sas van Gent

Sas van Gent, stad in de gemeente Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, provincie Zeeland.

Sas van Gent, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Sas van Gent:

De stad Sas-van-Gent, 2 1/4 uur Z. van Neuzen, 4 uur van Gent, met welk twee laatstgemelde steden zij, door middel van het Kanaal-van-Neuzen, gemeenschap heeft.

Met vergunning van Filips II, Koning van Spanje, hebben de Gentenaars, in het midden der zestiende eeuw, op hunne kosten eene vaart gegraven naar de Honte, ten einde de gemeenschap met de zee, welke anders door de Schelde, langs Dendermonde en Antwerpen, met veel moeite plaats had, te verkorten, en om tevens meerdere veiligheid aan hunne scheepvaart te verschaffen, wanneer de stad Antwerpen, zoo als meer dan eens het geval was, de zijde der Staten hield.

Het water in dit, ruim drie uren lange, Kanaal werd afgeleid uit de Leije, die, binnen Gent, met de Schelde zamenvloeit, en daar in vervolg van tijd, ter plaatse, waar naderhand Sas-van-Gent is gebouwd, voor de uitwatering dezer vaart eene sluis of sas is aangelegd, zoo heeft de sterkte, die naderband tot dekking dezer sluis gebouwd is, den naam van het Sas-van-Gent, hetwelk zoo veel beteekende als de sluis van Gent, gekregen, zijnde dat gedeelte, alwaar de sterkte gebouwd was, om zijne hoogere ligging, het hooge Sas-van-Gent genoemd, in tegenstelling van het lagere gedeelte, hetwelk den naam van het lage Sas-van-Gent voerde. Van deze sterkte zijn thans geene sporen meer voorhanden.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847

Sas van Gent in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl

Lees meer over Sas van Gent op Wikipedia en Plaatsengids, en bekijk het wapen van Sas van Gent.


Grotere kaart bekijken