's-Heerenhoek

‘s-Heerenhoek (Zeeuws: Seêrenoek) is een dorp in de gemeente Borsele, op Zuid-Beveland in de provincie Zeeland. Tot 1970 was ‘s-Heerenhoek een zelfstandige gemeente.

‘s-Heerenhoek, Zuid-Beveland, Gemeente Borsele.
Archiefdienst: Gemeentearchief Borsele.

Van der Aa publiceerde over ‘s-Heerenhoek:

Alhoewel ‘s-Heerenhoek op zich zelve niet groot is, zoo is er, in vergelijking met andere dorpen, alhier veel vertier. Er zijn ook vele winkels en tapperijen, zoodat, uithoofde het kerkelijk gebied van beide gezindheden zich wijd uitstrekt, hierdoor, als ook door den doortogt van andere dorpen naar het Sloe, veel bedrijvigheid ontstaat.

De jaarmarkt of kermis, welke op den voorlaatsten Woensdag in Junij invalt en acht dagen duurt, wordt aanhoudend door de bevolking van de omliggende plaatsen druk bezocht. Men wil echter, dat het toenemen van de kermis te Kruiningen hierin eenige vermindering zou veroorzaakt hebben.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 5, A.J. van der Aa, 1844

Lees meer over ‘s-Heerenhoek op Wikipedia en bekijk het wapen van ‘s-Heerenhoek.


Grotere kaart bekijken