's-Heer Hendrikskinderen

‘s-Heer Hendrikskinderen (Zeeuws: Sreinskinders) is een dorp óp Zuid-Beveland in de gemeente Goes provincie Zeeland.

‘s-Heer Hendrikskinderen, Zuid-Beveland, Gemeente Goes.
Archiefdienst: Gemeentearchief Goes.

Van der Aa publiceerde over ‘s-Heer Hendrikskinderen:

Het dorp ’s Heer-Hendrikskinderen of ’s Heer-Hendrickskinderen, oudtijds Henrics-Kinderen, en in den ouden blaffert van het bisdom van Utrecht, ’s Heer-Heynskinderkerk genoemd, ligt 1/4 uur W. van Goes.

Volgens de overlevering zou de bovenvermelde Heer hendrik hier begonnen hebben eene kerk te bouwen; doch, door den dood daarin verhinderd zijnde, zou dit werk door zijne kinderen voltooid zijn geworden, en het dorp van daar den naam ’s Heer-Hendrikskinderen verkregen hebben; terwijl het anderer ’s Heer-Hendrikskerke zou hebben geheeten.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 5, A.J. van der Aa, 1844

Lees meer over ‘s-Heer Hendrikskinderen op Wikipedia en bekijk het wapen van ‘s-Heer Hendrikskinderen.


Grotere kaart bekijken