's-Heer Arendskerke

‘s-Heer Arendskerke is een dorp op Zuid-Beveland in de gemeente Goes, in de provincie Zeeland.
Zeeuwse benaming: Sraskerke.

‘s-Heer Arendskerke, Zuid-Beveland, Gemeente Goes.
Archiefdienst: Gemeentearchief Goes.

Van der Aa publiceerde over ‘s-Heer Arendskerke:

Het dorp ’s Heer-Arendskerke of Heer-Arentskerke, ook Heer-Aartskerk gespeld, in den ouden Utrechtschen Blaffert ’t Seereatskerke, en in de wandeling veelal Seeraartskerke en Straatskerke genoemd ligt 1 uur W. van Goes, 1/2 uur N. van Heinkenszand, aan den straatweg van Goes naar het Sloe.

Het is een der beste dorpen van Zuid-Beveland, en bestaat uit eene lange, breede straat, van den dijk tot aan de kerk, waarover de post- of straatweg verlegd is; de ringstraat rondom de kerk, en de straat naar het oude slot Schenge.

Voortijds heeft digt bij dit dorp een voortreffelijk kasteel gestaan, zijnde door eenen der Heeren van Schenge gesticht, en daarna ook Schenge genaamd, doch omtrent het midden der vorige eeuw, zijn de fondamenten van dit adellijk slot uitgegraven, en tot brikken of zinksteen verkocht, zoo dat er nu niets meer van overig is, dan een boschje binnen de grachten.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 5, A.J. van der Aa, 1844

Lees meer over ‘s-Heer Arendskerke op Wikipedia, of op Plaatsengids en bekijk het wapen van ‘s-Heer Arendskerke.


Grotere kaart bekijken