's-Gravenhoek

‘s-Gravenhoek was een gemeente in de provincie Zeeland op Noord-Beveland. ’s Gravenhoek heeft tot 1 januari 1816 bestaan daarna is het gefuseerd naar de gemeente Wissenkerken.

‘s-Gravenhoek, Noord-Beveland, Gemeente Noord-Beveland.
Archiefdienst: Gemeentearchief Noord-Beveland.

Van der Aa publiceerde over ‘s-Gravenhoek:

‘s-Gravenhoek. oudtijds Hoeke, heerlijkheid in Noord-Beveland, provincie Zeeland.

Deze heerlijkheid bevat gedeelten van den Vlieten-polder en van den polder Nieuw-Noord-Beveland, alsmede de schorren van de voormalige polders Nieuws-’s Gravenhoek en Oud-’s Gravenhoek.

Men heeft er noch dorp noch gehucht. Deze heerlijkheid behoort kerkelijk tot Wissekerke, alwaar de kinderen ook ter school gaan.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 4, A.J. van der Aa, 1843

Lees meer over ‘s-Gravenhoek op Wikipedia.


Grotere kaart bekijken