Ruschevliet (verdwenen)

Ruschevliet (Rusgefleta (1175), Ruschflite (1214), Rusghevlite (1249)), verdwenen dorp ten zuidwesten van Schoondijke, Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis.

Russchevliet verdween vermoedelijk tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1566-1648), vermoedelijk kort na 1583 toen het gebied onder water werd gezet.

Ruschevliet, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Ruschevliet:

Russchen-Vliete, later Ruische-Vliete, in oude Latijnsche stukken Rusgefleta en Rusefleta, plaats welke menigwerf voorkomt in stukken van de twaalfde en dertiende eeuw, bijna altijd zamen met Oostburg. Zij schijnt dus in den omtrek dier stad, thans Vierde district-van-Zeeland, gelegen te hebben. De Abdij van St. Pieter te Gent had daarin eigendommen. Of er een kasteel of dorp van dien naam geweest zij is niet bekend; ook niet door welke omstandigheid of wanneer het opgehouden hebbe te bestaan.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 9, A.J. van der Aa, 1846