Roodesluis

Roodesluis (Roode Sluis, Rode Sluis), buurtschap in de gemeente Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, provincie Zeeland.

De sluis waaraan de buurtschap haar naam ontleent, ligt op Belgisch grondgebied. Ten noordoosten ligt het overblijfsel van het voormalig fort Moerspui.

Roodesluis, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceeerde over Roodesluis:

Roode-Sluis, buurtschap in Staats-Vlaanderen, aan de alleruiterste grenzen tegen België. Tot deze buurtschap behooren 9 huizen, doch waarvan drie staan op Belgisch grondgebied, de 6 andere worden bewoond door 40 zielen.

De sluis waarvan deze buurtschap haren naam ontleent, ligt eigenlijk op Belgisch grondgebied, 50 à 60 ellen van de limietscheiding. Deze sluis van éénen koker, onvoorzien van schof of schutsel om het water op te houden, ligt onder den scheidingsdijk, tusschen den Moerbeke-polder en den Moerspui-polder, en dient tot waterloozing van den Moerbeke-polder en achterliggende polders, zoo wel voor de Nederlandsche als Belgische gedeelten. Zij loost haar water verder in den Moerspuipolder brengt het door de sluis, gelegen in den dijk, scheidende den evengemelden polder van Bewesten- en Beoosten-Blij, en alzoo naar het Zijkanaal van Axel naar Hulst.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 9, A.J. van der Aa, 1846

Roodesluis in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl

Lees meer over Roodesluis op Plaatsengids.


Grotere kaart bekijken