Retranchement

Retranchement is een dorp in de gemeente Sluis, in Zeeuws-Vlaanderen, provincie Zeeland.

Retranchement is een term uit de vesting bouwkunde, die afsnijding betekent of wel tweede wal, waarachter men zich terugtrekt als de eerste verloren is gegaan. Onder het dorp Retranchement vallen ook de buurtschappen Sluisse Veer en Terhofstede.

Retranchement, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Retranchement:

Het dorp Retranchement, eigenlijk Retranchement-Casandria, bevat 67 huizen, bewoond door 340 zielen. Het is onbestraat, maar op eenen zandigen bodem gebouwd. De huizen staan meestal afzonderlijk en met tuinen omgeven, eenigen rond een groot plein, het grootste deel zijn echter slechts armoedige hutten.

De verschansing, waarin bet dorp gevonden wordt, ligt tegen over een kanaal, dat de Spanjaarden met het kennelijk doel hadden gegraven, om daardoor transportschepen in het Zwin te kunnen brengen en alzoo het Land-van-Kadzand en Sluis in hunne magt te krijgen. Deze verschansing kreeg den naam van Casandria, en staat nog zoo, op vele kaarten en in oude stukken bekend; in bet gemeene leven is die naam geheel vergeten, terwijl de algemeene naam het Retranchemenť is in stand gebleven en op de gemeente overgegaan.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 9, A.J. van der Aa, 1846

Lees meer over Retranchement op Wikipedia en Plaatsengids, en bekijk het wapen van Retranchement.


Grotere kaart bekijken