Renesse

Renesse, is een dorp in de provincie Zeeland, op het schiereiland en in de gemeente Schouwen-Duiveland.

In 1244 wordt voor het eerst gesproken over Riethnesse (Renesse). De naam is afgeleid van riet en neus, wat landtong betekent.

Renesse, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

Van der Aa publiceerde over Renesse:

Het dorp Renesse of, zoo als men het doorgaans noemt, Renisse ligt 3 uur N.W. van Zierikzee. Het is een luchtig, vrolijk en aangenaam gelegen dorp, een der aangenaamste van het eiland Schouwen, waar het oog beurtelings door houtgewas, duinen en bouwlanden gestreeld wordt. De naam werd, zoo als het schijnt, eertijds Riedenesse geschreven. Het komt in oude brieven dikwijls als Rienes en naderhand als Renes of Renesse voor.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 9, A.J. van der Aa, 1846

Even buiten het dorp Renesse ligt slot Moermond, waarvan de fundamenten werden gelegd in de 13e eeuw. Het is een van de twee kastelen die Schouwen-Duiveland nog rijk is.

Sinds het begin van de twintigste eeuw is Renesse een badplaats. Recreatie en toerisme ontwikkelden zich met name vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw.

In de oprijlaan van Moermond herinnert een zwerfkei aan de groep mannen die door de Duitsers ter dood zijn gebracht. Op de begraafplaats herinnert een monument aan deze ´Tien van Renesse’. Elk jaar wordt deze groep verzetsmannen herdacht tijdens de 4 mei herdenking.

Renesse in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl

Wapen

Wapen van Renesse

Het wapen is ontleend aan het familiewapen, dat al in 1271 werd gevoerd door ridder Johan van Renesse. Het wordt nog steeds gebruikt door zijn nakomelingen in België en Duitsland. In heraldische termen is een aanziende leeuw afgebeeld. Deze leeuw is mogelijk afgeleid van de leeuw uit het wapen van het huis van Holland. De blokjes komen ook voor in het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Lees meer over Renesse op Wikipedia en Plaatsengids.


Grotere kaart bekijken