Reimerswaal (verdwenen)

De historische stad Reimerswaal, ook wel Rommerswael of Reymerswael genoemd, lag op Zuid-Beveland aan de zuidoever van de Oosterschelde, ruim vier kilometer ten zuidwesten van de stad Tholen. Het was gedurende de late middeleeuwen na Middelburg en Zierikzee de derde stad van Zeeland. Sinds het begin van de achttiende eeuw is Reimerswaal een verdronken dorp.

Reimerswaal, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van der Aa publiceerde over Reimerswaal:

Reimerswaal of Romerswaal ook wel Renderwale, Rommerswale enz. genoemd, voormalige stad op het eiland Zuid-Beveland, provincie Zeeland, in het noordelijke gedeelte van het verdronken Zuid-Beveland, op den linkeroever der Ooster-Schelde, tegenover Schakerlo, waarop een veer was. Haren oorsprong blijft onzeker en ofschoon van eenen grijzen ouderdom wordt zij niet vóór 1230 vermeld.

In 1300 ontzetten de inwoners van deze plaats het slot Oostende te Goes, dat door Heer Jan van Renesse met de Vlamingen belegerd was; een bewijs voor de menigte inwoners welke zij toen reeds had. In 1303 werden de Vlamingen andermaal zoodanig door hen verslagen, dat achttien honderd Vlamingen daarbij bleven en Renesse zelve ter naauwernood ontkwam, waaruit men zou moeten besluiten, dat deze plaats toen reeds een aanzienlijk dorp was, ofschoon zij eerst in 1340 een dorp genoemd werd in eenen brief van Graaf Willem IV, waarbij zij tolvrijheid bekwam.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 9, A.J. van der Aa, 1846

Lees meer over Reimerswaal op Wikipedia en op Zeeuwse Ankers.

Reimerswaal is nummer 53 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.


Grotere kaart bekijken