Poppekerke

Poppekerke (Ser Poppenkerke), verdwenen dorpje op Walcheren; thans nog een buurtschap dat valt onder Westkapelle, Gemeente Veere.

Poppekerke is een zogenaamd gekrompen dorp: een dorp dat tot buurtschap is ‘gekrompen’ doordat o.a. de kerk is verdwenen. Alleen al binnen de gemeentegrenzen van Veere gaat het om 10 plaatsen.

Poppekerke, Walcheren, Gemeente Veere.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Poppekerke:

Het voormalig dorp (sir) Poppekerke, dat waarschijnlijk zijnen naam ontleende van zekeren Heer Poppe, die het dorp of de kerk zal gesticht hebben, lag 2 1/2 uur W. ten N. van Middelburg, 3 uur N.W. van Vlissingen, 1/2 uur O. van Westkapelle. Men ziet er thans nog de bouwvallen van de voormalige kerk.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 9, A.J. van der Aa, 1846

Poppekerke in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl

Lees meer over Poppekerke op Wikipedia.

Lees meer over gekrompen dorpen op Zeeuwse Ankers, en download de folder over gekrompen dorpen die is samengesteld door Landschapsbeheer Zeeland.


Grotere kaart bekijken