Plakkebord

Plakkebord is een buurtschap in de gemeente Sluis, in Zeeuws-Vlaanderen, in de provincie Zeeland. De buurtschap valt onder Waterlandkerkje.

Plakkebord, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Plakkebord:

Plakkebord (Het), gehucht in Staats-Vlaanderen, in het Vrije van Sluis, provincie Zeeland, in het midden van den polder het Eiland, juist daar de gemeente IJzendyke aan St. Kruis grenst, met 6 huizen, waaronder eene herberg, smederij en wagenmakerij, en ongeveer 30 inwoners. In oude tijden schijnt er in de nabijheid ook eenen molen gestaan te hebben, die op oude, en zelfs nog op nieuwere kaarten is aangeduid.

Men heeft meermalen gesproken, daar eene school te stichten, voor de inwoners van het Eiland, die nu hunne kinderen naar St. Margariete en Waterland-Oudenman, in Oost-Vlaanderen, moeten ter school zenden, doch tot nu toe is dit plan niet verwezenlijkt.

In vorige tijden, toen de zee nog door het Zwin naar den Braakman liep, en dus de bewoners van het Eiland als afgescheiden waren, werden hier de publicatiën van hunne Hoogmogenden en van de Heeren ’s Lands van den Vrije gedaan en aangeplakt: van hier is de naam af te leiden.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 9, A.J. van der Aa, 1846


Grotere kaart bekijken