Piet (de) (verdwenen)

Piet (de) (Mude, Muiden), verdwenen plaats in het westelijk deel van het voormalige eiland Wolphaartsdijk; in 1377 met Westkerke verloren gegaan.

De ruïne van het slot Muiden stond nog een lange tijd als een baken in zee maar is tenslotte door de storm van 19 november 1512 opgeruimd.
De Piet is nu een recreatiegebied aan de zuidelijke oever van het Veerse Meer; sedert 1 januari 1970 in de gemeente Goes.

Piet (de), Zuid-Beveland, Gemeente Goes.
Archiefdienst: Gemeentearchief Goes.

Van der Aa publiceerde over De Piet:

Muiden of De Piet, voormalig plaats op het eiland Wolphaartsdijk, provincie Zeeland, hetgeen sommigen willen een schoon dorp of zelfs eene kleine stad geweest te zijn, anderen slechts eene sterkte of kasteel. Hoe het zij, de plaats, met den polder daar zij in lag, is in 1378 verdronken en sedert niet weder bedijkt. De overgebleven toren stortte door eenen zwaren storm, in het 1512 ter neder. Het wester gedeelte van het eiland Wolphaartsdijk draagt nog den naam van De Piet.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 7, A.J. van der Aa, 1846


Grotere kaart bekijken