Philippine

Philippine is een dorp in de provincie Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen.

De plaats is genoemd naar Philips de Schone.

Philippine, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Philippine:

Het dorp, voormalig vesting, Philippine, ligt aan den Braakman en aan de monden van het voormalige Sassche-gat, en heeft eene bekwame haven, met eene sluis, welke havenwerken door de provincie worden onderhouden. Uit deze haven bestaat een, door de publieke autoriteit, erkend veer op het daar tegenover liggend gehucht Mauritsfort, in Neuzenambacht.

De aanvoer van mosselen, welke door de visschers van Philippine in den Braakman, van de aldaar liggende mosselbanken worden gevangen, wordt jaarlijks op 16.000 tonnen geschat. Om dezen schelpvisch af te halen, komen direct zware, daartoe expresselijk ingerigte karren, uit Gent, Doornik Bergen in Henegouwen, Valenciennes, ja zelfs regelregt uit Parijs, zoodat, wanneer die mosselvangst stil staat, hetgeen gedurende de Belgische onlusten, meestal plaats had, het plaatsje tot zulk eenen staat van armoede en gebrek vervalt, dat daarvan bezwaarlijk eene beschrijving te geven is.

De Regering hecht dan ook aan het behoud van dit bestaanmiddel, voor het armoedige Philippine, zoo veel belang, dat thans maandelijks uit de vesting Neuzen, een detachement, bestaande uit éénen Officier en dertig man troepen wordt afgezonden, om aldaar te verblijven en te waken tegen het lossen, aan de dijken en dammen, van mosselen door de Belgische visschers, ten nadeele van die van Philippine.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 9, A.J. van der Aa, 1846

Philippine in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Philippine op Wikipedia en Plaatsengids, en bekijk het wapen van Philippine.

Zie ook de Zoekgids van het Zeeuws Archief over Visserij.


Grotere kaart bekijken