Overslag

Overslag (Zeeuws: D’n Overslag) is het Nederlandse deel van een Belgisch-Nederlandse grensdorp, dat zich bevindt in de Zeeuwse gemeente Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen.

Overslag, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Overslag:

Het dorp Overslagh ligt op de alleruiterste grenzen, en bestaande, behalve uit een ruim plein of marktveld, dat een bijzonder eigendom is, en eene achterbuurt, beide geheel op het Belgische gedeelte gelegen, uit eene straat, strekkende Z. en N. en O. en W., van welke straat de rei huizen, staande te Z. op Belgisch, en die ten N. op Zeeuwsch grondgebied, gelegen zijn. Tot de kom van dit dorp, op laatstgenoemd grondgebied, behooren 45 huizen, bewoond door 51 huisgezinnen, uitmakende eene bevolking van 320 zielen.

Overslagh ontleent haren naam van het overslaan of overhalen der vaartuigen, die van Neuzen, langs dit dorp, naar Gent voeren door eene vroeger alhier bestaan hebbende vaart, waarvan nog de sporen in eene met riet bewassen watergang aanwezig zijn.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Overslag in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Overslag op Wikipedia, op Plaatsengids en bekijk het wapen van Overslag.


Grotere kaart bekijken