Oudeland (Tholen)

Oudeland (Het Oudeland of Schakerloo), buurtschap op Tholen, ongeveer 2 km ten zuidwesten van de stad Tholen.

In vroeger tijden was Oudeland een dorp met een eigen kerk, Schakerloo genaamd.

Oudeland, Tholen, Gemeente Tholen.
Archiefdienst: Gemeentearchief Tholen.

Van der Aa publiceerde over Het Oudeland:

Schakerlo of Het Oudeland, heerlijkheid op het eiland Tholen. Deze heerlijkheid, meent men, is allereerst en van onheugelijke tijden af bedijkt geweest, zijnde de overige gedeelten des eilands, het een vroeger, het ander later, daaraangegroeid en eindelijk er aan vast gedijkt.

Daarin ligt het gehucht Schakerlo, benevens eenige verstrooid liggende huizen. Men meent, dat er in vorige tijden nog een dorp, Westdorpe genaamnd, zou geweest zijn, waarvan nog eenige overblijfsels gevonden worden.

Het gehucht Schakerlo, meestal Het Oudeland genoemd, ligt 1/2 uur Z.W. van Tholen. Vroeger was het een dorp, met eene kerk, welke reeds voor lang afgebroken is, zoodat het thans slechts een geringe buurt is, met 22 huizen, waaronder 3 boerderijen, en 170 inwoners.

Ook plagt hier vroeger een kasteel te hebben gestaan, het Hof-ter-Schakerlo geheeten. De plaats, waar het gestaan heeft, weet men thans niet juist meer aan te wijzen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847


Grotere kaart bekijken