Oudekerke (verdwenen)

Oudekerke (Ouwerkerke), verdronken dorp in het Zuidland van Schouwen.

Het ging na herhaaldelijke overstroming wellicht al voor 1475 verloren. Het Zuidland als geheel (circa 3.500 hectare) verdween gefaseerd tussen omstreeks 1475 en 1650.

Oudekerke, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Oudekerke:

Oudekerke, Ouderkerk of Ouwerkerke, voormalig dorp op het eiland Schouwen, provincie Zeeland, dat op de lijst van de kerken onder het dek. van Schouwen voorkomt.

Ook is er het wapen nog van bekend, dat geweest is een veld van zilver, met eenen toren van keel (rood), met spits dak en zijmuren van azuur (blaauw), staande op eenen grond van sinopel (groen), welk wapen veel overeenkomst heeft met dat van Heer-Simonskerke, zoo dat men daaruit zoude kunnen veronderstellen, dat het het zelfde dorp is geweest of dat het daaromtrent heeft gelegen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Oudekerke in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Oudekerke is nummer 9 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.