Oud-Zaamslag (verdwenen)

Oud-Zaamslag (Saemslach), verdwenen dorp in Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen.

Het dorp vindt zijn oorsprong mogelijk al in de Romeinse tijd, maar het komt voor het eerst voor in 980. Het huidige Zaamslag is opgezet in 1650, en kent een opbouw die voor die tijd modern was. Het middeleeuwse Zaamslag ging in 17 juli 1586 verloren, toen op bevel van Prins Maurits, de dijken werden doorgestoken.

Oud-Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Oud-Zaamslag:

Van het voormalig dorp Zaamslag, hetwelk, na verscheidene eeuwen bestaan te hebben, in de Spaansche onlusten verwoest werd, is geen spoor meer te vinden. Het schijnt echter nagenoeg ter zelfder plaats te hebben gestaan, waar het tegenwoordig dorp, na de herdijking van den Zaamslagpolder, in de helft der zeventiende eeuw, gesticht is.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 13, A.J. van der Aa, 1851

Oud-Zaamslag in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Oud-Zaamslag is nummer 79 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.