Oud-Wissenkerke II (verdwenen)

Oud-Wissenkerke, verdronken dorp op Noord-Beveland.

Wissenkerke wordt al in 1242 als parochie genoemd. In 1352 moest het na een overstroming worden verplaatst. Twee stormvloeden in 1530 en op 2 november 1532 teisterden Noord-Beveland, en bij de laatste werd ook Wissenkerke weggevaagd. Alleen de kerktoren bleef behouden. Tientallen jaren stond deze op de schorren bij de Oosterschelde.

Oud-Wissenkerke, Noord-Beveland, Gemeente Noord-Beveland.
Archiefdienst: Gemeentearchief Noord-Beveland.

Van der Aa publiceerde over Wissenkerke:

Nog bloeide deze plaats; zelfs het hoofdkantoor van het rentmeesterschap over Zeeland Bewester-Schelde, welk ambt van 1441 – 1495 door leden uit het geslacht van Wissekerke bekleed werd, was hier jaren achtereen gevestigd.

Ten gevolge van de watervloeden van 1530 en 1532 verdween dit dorp echter geheel en al. Nadat evenwel, in het jaar 1632, de Wissekerkepolder beverscht was, verrees in den noordwestelijken hoek al spoedig weder een dorp van dezelfden naam, ofschoon het veel noordelijker lag, dan het oude.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 12, A.J. van der Aa, 1848

Oud-Wissenkerke II is nummer 23 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.