Oud-Wissenkerke I (verdwenen)

Oud-Wissenkerke, verdronken dorp op Noord-Beveland.

Wissenkerke wordt al in 1242 als parochie genoemd. In 1352 moest het na een overstroming worden verplaatst.

Oud-Wissenkerke, Noord-Beveland, Gemeente Noord-Beveland.
Archiefdienst: Gemeentearchief Noord-Beveland.

Van der Aa publiceerde over Wissenkerke:

Vroeger lag dit dorp meer zuidwaarts en muntte toen boven alle dorpen van Noord-Beveland uit, doch in 1352 brak de Vlietendijk door, waardoor deze plaats ondervloeide, zoodat men zich genoodzaakt zag de kerk, die wel een jaar in het water stond, te verplaatsen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 12, A.J. van der Aa, 1848

Oud-Wissenkerke 1 is nummer 22 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.