Oud-Westkapelle (verdwenen)

Oud-Westkapelle, verdronken handelsnederzetting die door oeverafslag in zee terechtgekomen is.

In 1696 schreef M. Smallegange dat het oude Westkapelle al “meerdere eeuwen” in zee ligt en dat men “daar dagelijks den vis vangende is.” Geschiedschrijvers meldden dat het oude Westkapelle in 1368 en 1377 overstroomde. De kerk van het oude Westkapelle moest in 1458 worden afgebroken omdat de ze de fundering naderde. Bij Westkapelle vond men in 1514 en altaar dat zowel aan de Germaanse god Magusanus als aan de Romeinse god Hercules gewijd was.

Oud-Westkapelle, Walcheren, Gemeente Veere.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Oud-Westkapelle:

De grootste vijand van Westkapelle was echter, en is nog heden ten dage, de zee, die hare duinen en dijken van tijd tot tijd zoo afgenomen en verwoest heeft, dat de inwoners meermalen voor haar achteruit hebben moeten wijken. Het dorp staat daarom nu niet op zijne vorige en oude plaats, want in het jaar 1470 werd de kerk reeds landwaarts ingezet en alzoo 3500 roeden meer binnenwaarts gebouwd.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 12, A.J. van der Aa, 1848

Oud-Westkapelle in het Zeeuws Archief

Bekijk hier de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Oud-Westkapelle op de site van Stichting Cultuurbehoud Westkapelle.

Oud-Westkapelle is nummer 36 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.