Oud-Waarde (verdwenen)

Oud-Waarde, verdronken dorp op Zuid-Beveland.

Oud-Waarde, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van de Aa publiceerde over Waarde:

Het dorp Waarde, Waarden, Waerds of Weerde, ligt 3 1/2 uuur Z. O. van Goes, 7 minuten van de Honte of Wester-Schelde, waaraan het eene kade of hoofd heeft. Ook is ten Z. van het dorp een haventje, tot berging van kleine vaartuigen. Het schijnt oudtijds zich meer noordelijk dan nu uitgestrekt te hebben, wijl dat gedeelte, dat ten Noorden van de kerk ligt, het Oude dorp genoemd wordt, maar het westelijk gedeelte, tusschen de kerk en den kasteelberg, het Nieuwe dorp.

Men twijfelt niet, of de zeer bekende vloeden van 1530 en 1532, zullen ook hier den landzaat op den oever zijnes ondergangs hebben gebragt, waarvan nog eene echte getuigenis voorhanden is, zijnde een uittreksel der rekening Bewesten-Schelde in 1542, waaruit men leest, hoe door den vloed van het jaar 1530 is verloren en nimmermeer herdijkt. In Waarde 86 gemeten 118 roeden.

Verder is de derde Allerheiligen vloed den 1 November 1570, hier niet minder dan elders merkwaardig geweest. Waarde brak in aan de zuidzijde door den Groenen-dijk op twee plaatsen te gelijk, waardoor deze parochie niet alleen maar ook te gelijk Valkenisse overstroomde, waarvan nog twee weelen zijn overgebleven.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 12, A.J. van der Aa, 1848

Lees meer over de geschiedenis van Waarde op van Hervormde Gemeente Waarde.