Oud-Vossemeer

Oud-Vossemeer (Vosmaer, Vosmaar) is een dorp in de provincie Zeeland, op het eiland en in de Gemeente Tholen.

Een brug over de Eendracht (Schelde-Rijnverbinding) verbindt sinds 1974 Oud-Vossemeer met het op de Brabantse wal gelegen Nieuw-Vossemeer, dat vroeger (tot 1809) ook tot Zeeland behoorde. Onder het dorp Oud-Vossemeer vallen ook de buurtschappen Botshoofd en Onder de Molen.

Oud-Vossemeer, Tholen, Gemeente Tholen.
Archiefdienst: Gemeentearchief Tholen.

Van der Aa publiceerde over Oud-Vossemeer:

Vossemeer, Vossmaer, Vossemaer of Vosmar, heerlijkheid gedeeltelijk op het eiland Tholen, provincie Zeeland, gedeeltelijk provinice Noord-Brabant. Het is onzeker, waarvan de naam dezer heerlijkheid is afgeleid, ten ware de naam Vosvliet, met welken een water of stroom, ten N. van deze heerlijkheid, in 1071, al bekend stond, aanleiding gegeven heeft, om deze streek, die, vóór hare bedijking, bij overstroomingen des winters niet ongelijk aan een meer geweest zal zijn, haar Vossemeer te noemen.

Het dorp Oud-Vossemeer, ook Oud-Vossmaer, Oud-Vosmar, Oud-Vossemaer en Oud-Vosmeer geschreven, ligt 1/4 uur van de Eendragt, waarvan het een haventje heeft in het gehucht het Nieuwe-Veer, alwaar ook het ponteveer is op Nieuw-Vossemeer. Het is een ruim, welbebouwd dorp, met vele goede huizen; is met keijen bestraat en heeft nog eenen straatweg, loopende van den dijk ten W. van het dorp en daardoor naar bovengenoemd veer.

Men telt er, in de kom van het dorp, 60 huizen, staande meest allen in eenen kring om het kerkhof, en met de daartoe behoorende buurtschappen Onder-de-Molen en de Kalisbuurt, 138 huizen en 1190 inwoners.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 11, A.J. van der Aa, 1848

Lees meer over Oud-Vossemeer op Wikipedia, en bekijk het wapen van Oud-Vossemeer.


Grotere kaart bekijken