Oud-Valkenisse (verdwenen)

Oud-Valkenisse, is een voormalige heerlijkheid, gemeente en verdronken dorp in de gemeente Reimerswaal, Zuid-Beveland, in de provincie Zeeland. Het dorp spoelde in 1681 in zee.

Oud-Valkenisse, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van der Aa publiceerde over Oud-Valkenisse:

Valkenisse, heerlijkheid op het eiland Zuid-Beveland, provincie Zeeland.
Deze heerlijkheid wordt in Oud-Valkenisse en Nieuw-Valkenisse onderscheiden, alleen daarom, vermits hetgeen men nu Oud-Valkenisse noemt, van de menigvuldige zeevloeden, die hier verwoestingen aanbragten, overgebleven en in eene gemeene dijkaadje met Waarde gelegen is, terwijl Nieuw-Valkenisse, met Maire, ééne dijkaadje begrepen, weder is aangewonnen, en een klein uitmaakt van hetgeen nog door de golven bedekt blijft.

Van het dorp Valkenisse valt, bij gebrek aan aanteekening, weinig te zeggen. Alleen weet men, dat de reeds vermelde vloed van 26 Januarij 1682, alle de huizen, op drie na, gesloopt heeft, en ter zelfder tijd hier vele beesten in het water versmoorden.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 11, A.J. van der Aa, 1848

Lees meer over Oud-Valkenisse op Wikipedia en in de Encyclopedie van Zeeland.

Oud-Valkenisse is nummer 68 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.