Oud-Schoondijke (verdwenen)

Oud-Schoondijke (Vulendike, Sconendica en Sconendike), verdwenen dorp in Zeeuws-Vlaanderen. Tussen 1583 en 1585 door inundatie verdwenen; de plaats moet gelegen hebben op het thans zo genoemde oude kerkhof tussen de Sasputsestraat en de Groeneweg.

Dit dorp stond vroeger bekend als Vulendike (1115-1214) of Sconendike (midden 13e eeuw), waarbij ervan uitgegaan werd dat het om dezelfde parochie zou gaan.

Oud-Schoondijke, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Oud-Schoondijke:

Schoondijke komt op oude kaarten en in stukken van de twaalfde eeuw voor onder den naam van Vulendijke; al wat echter tot deze naamsverwisseling betrekking heeft ligt zeer in het duister. Het was in oude tijden eene heerlijkheid, in vele opzigten afhankelijk van en ten naauwsten verbonden met de hooge heerlijkheid van Gaternisse.

Schoondijke is meermalen door de zee overstroomd geweest, eerst, voor zoo ver de berigten luiden, door den vloed van 1377. Het werd in de volgende eeuw wel herwonnen, doch leed dikwijls door overstroomingen tot het, in 1570 weder geheel door het zeewater bedolven werd, om eerst in 1681 herdijkt te worden. Het dorp, dat bij laatstgemelde overstrooming bestond, lag ruim 1/4 uur zuidoostelijker, dan bet tegenwoordige, aan den Schoondijksche-weg, gewoonlijk de Groeneweg genoemd. De plaats, waar het lag, is vrij algemeen bekend, en nog slechts weinige jaren geleden, zijn er vele fondamenten van huizen, grafkelders enz. opgegraven geworden.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847

Lees meer over Oud-Schoondijke op Wikipedia en bij Plaatsengids.

Oud-Schoondijke is nummer 103 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.