Oud-Rilland (verdwenen)

Oud-Rilland, verdwenen dorp aan de oever van de Westerschelde, in de buurt van het huidige Rilland, Zuid-Beveland. Verdwenen als gevolg van de Sint-Felixvloed (1530).

Oud-Rilland, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van der Aa publiceerde over Oud-Rilland:

Rilland of Rielland, heerlijkheid op het eiland Zuid-Beveland.

Deze heerlijkheid was vroeger veel grooter dan thans, beslaande alstoen eene van 1781 gemeten 71 roed. en 8 voet. of ongeveer 8 18 bund. Hier was destijds een voortreffelijk dorp en eene kerk te vinden, omringd van eene zeer heerlijke en voortreffelijke landouwe, de woonplaats vele Edelen, zoo als daar, in het jaar 1346 woonachtig was Jan van der Heyden Willemszoon, van ridderen en knapen herkomstig.

De algemeene ramp, door den vloed van 5 November 1530 veroorzaakt, bragt hier ook jammer en ellende aan; dit schoone land en bekoorlijke plaats verdwenen, en veranderden in zoute plassen, en bleven zoo, tot dat, na vele beraadslaging, ten jare 1773, een voornaam deel van dit ambacht is herdijkt geworden.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 9, A.J. van der Aa, 1846

Oud-Rilland is nummer 69 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.