Oud-Krabbendijke (verdwenen)

Oud-Krabbendijke (Crabbendijcke), verdwenen dorp op Zuid-Beveland. In de 16de eeuw door stormvloeden weggespoeld.

Oud-Krabbendijke, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van der Aa publiceerde over Oud-Krabbendijke:

Al vroeg verrees hier dus, in stede van eenen burg, een klooster op het dorp. In den Monsterhoek, thans Monnikenpolder, en ook op het dorpsplein, vindt men bij het graven overblijfselen van gebouwen en grafkelders. De schraapzucht der Geestelijke Heeren had echter den ondergang der bezitting ten gevolge. Aan de Oostwatering verbonden, weigerde de Abt in hare buitengewone zeewerken te betalen, ofschoon hij de binnendijken had laten slechten. Daardoor deelde dan ook de heerlijkheid in haar ongelukkig lot, en, ofschoon zij zich na de vloeden van 1530, 1552, en 1551 nog weder oprigtte, zij bezweek in 1570 voor het grootste gedeelte.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845

Oud-Krabbendijke is nummer 65 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.