Oud-Kortgene 2 (verdwenen)

Oud-Kortgene (Kortjeen), verdronken dorp op Noord-Beveland, Gemeente Noord-Beveland.

Oud-Kortgene, Noord-Beveland, Gemeente Noord-Beveland.
Archiefdienst: Gemeente Noord-Beveland.

Een jaar nadat Kortgene gesticht was, brandden alle huizen af, door een bakoven. Zie Oud-Kortgene 1.

Van der Aa publiceerde over Kortgene:

Deze stad deelde in het ongeluk van het geheele eiland, want hoewel men, na de overstrooming in het jaar 1530, aan den zuidkant wel had beginnen te bedijken, en die van Kortgene en Kats zich rondom bepolderd hadden, zoo werd echter op den 2 November 1532, bet stedeke des nachts, door eenen stormwind uit het noordwesten geheel onder water gezet, met verlies van vele menschen, die door den hoogen vloed verrast, op hunne bedden verdronken.

Het tegenwoordige Kortgene is, nadat de verdronken stad en landen wederom tot hooge schorren aangewassen waren, omtrent bet jaar 1681, volgens octrooi der Staten van Zeeland, begonnen bedijkt en opgebouwd te worden. Het is thans een groot en bevallig dorp, welks breede straat met vier rijen opgaande boomen beplant is.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845

Lees meer over Kortgene op Wikipedia, in de Encyclopedie van Zeeland en Plaatsengids, en bekijk het wapen van Kortgene.


Grotere kaart bekijken