Oud-Kats (verdwenen)

Oud-Kats (Cats, Souburgdijk, Subburchcbc), een in 1530 tijdens de Sint-Felixvloed verdronken dorp, Noord-Beveland, provincie Zeeland.

Oud-Kats lag iets ten zuiden van het huidige dorp Kats. Vanaf 1209 werd de plaats als parochie vermeld onder de naam Subburchdyc. In de winter van 1970-1971 zijn tijdens herverkavelingswerkzaamheden van het oude dorp overblijfselen teruggevonden. Het nieuwe Kats dateert van 1598.

Oud-Kats, Noord-Beveland, Gemeente Noord-Beveland.
Archiefdienst: Gemeentearchief Noord-Beveland.

Van der Aa publiceerde over Oud-Kats:

In het jaar 1532 werd dit dorp, nevens de stad Kortgene en vele andere schoone dorpen, in den hoogen watervloed van den 2 November, door de zee ingezwolgen en vernield, waardoor vele menschen en beesten verdronken. Onder anderen meenden een aantal menschen zich landwaarts in te bergen, doch op den dijk komende, zagen zij dat hij aan de andere zijde ook doorgebroken was. Nu wilden zij de wijk nemen naar eenen vliedberg of eene hoogte, maar het water verrasste hen, en kwam hen met zooveel geweld tegen, dat behalve degenen, die elders omkwamen, hier honderd en vijftig menschen, zoo mannen als vrouwen en kinderen, hun leven verloren.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845

Lees meer over Oud-Kats in de Encyclopedie van Zeeland.

Oud-Kats is nummer 28 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.