Ossenisse

Ossenisse is een klein dorp, en voormalige gemeente, in Zeeuws-Vlaanderen, provincie Zeeland, Gemeente Hulst.

Een inwoner van dit dorp is een Snissenaar, in het dialect een Snissenèr. En, men woont ‘op de Snis’.
Onder Ossenisse vallen ook de buurtschappen Knuitershoek en Zeedorp.

Ossenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Huslt.
Archiefdienst: Gemeentearchief Hulst.

Van de Aa publiceerde over Ossenisse:

Men vindt in deze gemeente ettelijke zoogenaamde derrievelden, waaruit jaarlijks eenige turf, voor de behoeften der ingezetenen, wordt gegraven, hebbende deze hoeveelheid in 1843 bedragen 640 tonnen. Voorts heeft men er ook een wind-korenmolen en eene meestoof.

Noordwaarts van het dorp, aan den rand der Wester-Schelde, zijn binnendijks, nog eenige overblijfselen te zien van een oud adellijk kasteel, het Hof- ter-Nisse genoemd.

Er is op het gehucht het Veer-van-Ossenisse, onder deze gemeente, gelegenheid on overgezet te worden, op het aan de andere zijde der Honte, gelegen eiland Zuid-Beveland.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Lees meer over Ossenisse op Wikipedia en Plaatsengids, en bekijk het wapen van Ossenisse.

Lees meer over de wind-korenmolen waarover Van der Aa schreef op Molendatabase.org


Grotere kaart bekijken