Osse (den)

Osse (den) (Ossehoofd, Ossesluis, Osse Steert), buurtschap op de noordelijkste punt van het eiland Schouwen-Duiveland. Den Osse valt onder de stad Brouwershaven.

Den Osse, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Den Osse:

Osse (den), gehucht op het eiland Schouwen, N.O. van Klaas-Kinderkerke, waartoe het behoort. Niet ver van daar stond het oude kasteel Herkestein.

In de nabijheid van dit kasteel viel, den 13 Januarij 1426, een slag voor, tusschen de Engelschen, vereenigd met de Hoeksche Zeeuwen, die de zijde van Jacoba van Beijeren hielden, en de Kabeljaauwschen, welke Filips van Bourgondië waren toegedaan, waarin de laatsten eene volkomene overwinning behaalden.

De plaats, waar dit slot gestaan heeft, is thans niet meer met volkomene juistheid bekend en ook aan niets meer te onderkennen; evenmin weet men den tijd van stichting of afbraak.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Den Osse in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl