Oostwatering (verdwenen)

Oostwatering (soms ook Groe), Verdronken Land van Zuid-Beveland, provincie Zeeland.

Oostwatering, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van der Aa publiceerde over Oostwatering:

Oostwatering (de), of Beoosten-Yerseke, voormalig dijkaadje in het eiland Zuid-Beveland, provincie Zeeland, palende N. en O. aan de Ooster-Schelde, Z. aan de Hinkelinge, W. aan de West-watering. Zij omvatte het noordelijke gedeelte van het zoogenoemde Verdronken land van Zuid-Beveland. Deze dijkaadje, welke dus thans in het geheel niet meer bestaat, brak in 1530 door. Zij werd spoedig gedeeltelijk herdijkt, doch liep anderwerf onder, en is sedert geheel door de zee verzwolgen, tot in lateren tijd weder een klein gedeelte daarvan herwonnen is.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846