Oostkerke (Goes) (verdwenen)

Oostkerke (vroeger Oosterland), in 1334 verdwenen dorp; herbouwd in 1370 na herdijking van de Oosterlandpolder; sinds 1960 heet het dorp officieel Wolphaartsdijk, Zuid-Beveland, Gemeente Goes.

Oostkerke, Zuid-Beveland, Gemeente Goes.
Archiefdienst: Gemeentearchief Goes.

Van der Aa publiceerde over Oostkerke:

Oostkerke, dorp op het eiland Wolphaarsdijk, provincie Zeeland, arrondissement en kanton, en 1 1/2 u N.W. van Goes gemeente Wolphaarsdijk.

Van het koor der kerk is eene zeer goede school gemaakt, de rijke Heeren van Kats, die er eene hun voegende verblijfplaats hadden, deden al wat zij vermogten, om het dorp op te heffen. In 1369 verkregen zij eigene keuren, en in 1416 daarenboven verlof tot het heffen van zes grooten accijns op elk vat bier, tot het aanleggen en onderhouden van straatwegen op het dorp.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Rond 1960 besluit het bestuur van de gemeente Wolphaartsdijk dat het beter is om de naam Oostkerke door Wolphaartsdijk te vervangen. Zo wordt de naam van het eiland de naam van het dorp. Geen overstroming maar een pennenstreek doet de naam Oostkerke verdwijnen.

Lees meer over Oostkerke en Wolphaarsdijk op Plaatsengids.nl


Grotere kaart bekijken