Oostkapelle

Oostkapelle (Oostkappel), dorp en voormalige gemeente op Walcheren, in de Gemeente Veere.

Oostkapelle, Walcheren, Gemeente Veere.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Oostkapelle:

Het dorp Oost-Kapelle, ligt 1 1/2 u N.W. van Middelburg, en behoort tot de fraaisten van geheel Walcheren, zijnde doorsneden door den straatweg van Middelburg naar Domburg.

Dit dorp ligt in het houtrijkste en schoonste gedeelte van het eiland Walcheren, vandaar dat ten alle tijde de meeste lusthoven onder Oost-Kapelle werden gevonden. Zoo vindt men nog de overblijfselen en grachten der thans gesloopte buitenplaatsen, het-Huis-van-Oost-Kapelle en Zwanenburg, waarvan de afbeeldingen bij Smallegange gevonden worden; verder bestonden hier weleer Burgvliet, Duino, Duinhelm, Hoogduinen, het Huis-ter-Mee, Groot-Middenhof, Rijnsburg en Westhove, thans in buitenplaatsen en landhoeven herschapen. Buitenplaatsen van lateren, hoewel ouden, oorsprong zijn: het Huis-ten Duine, Duinbeek, Duinvliet, IJpenoord, Molenwijk, Overduin, Schoonoord en Zeeduin.

Bij laag water komen op het strand, achter Westhove, grafsteenen te voorschijn, die welligt dagteekenen van de oude abdij van dien naam.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Oostkapelle in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl

Lees meer over Oostkapelle op Wikipedia en Plaatsengids, en bekijk het wapen van Oostkapelle.

Lees over molen D’Arke op Molendatabase.nl


Grotere kaart bekijken