Oosterland

Oosterland ontstond door inpoldering.

Oosterland, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

In de 14e eeuw lagen ten oosten van het eiland Duiveland een aantal kleine eilandjes, die met elkaar werden verbonden. Omstreeks 1354 werden de resterende schorren bedijkt. Omdat de nieuwe polder ten oosten van Duiveland lag, kwam de naam Oosterland in gebruik.

In de 18e eeuw waren de ambachtsvrouwe Susanna Maria Lonque en haar echtgenoot mr. Johan Cau belangrijk voor de ontwikkeling van het dorp. De hervormde Jodocuskerk heeft een in Zeeland weinig voorkomende kerktoren met een zadeldak, de enige in Schouwen-Duiveland.

Het Gasthuis (armenhuis) aan de Sint Joostdijk werd in de 18e eeuw gesticht door Susanna Maria Longue en is een bijzonder monument.

Oosterland in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl

Wapen van Oosterland

Wapen van Oosterland

Het wapen is een variant op het wapen van Duiveland en werd al in de 17e eeuw als heerlijkheidswapen gevoerd. In 1817 werd het wapen door de Hoge Raad van de Adel bevestigd en in 1891 volgde herbevestiging. Reden van deze herbevestiging? Het oude wapen was nooit officieel verleend, omdat de gemeente de leges niet had betaald.