Onze Lieve Vrouwe op Zee (verdwenen)

Onze Lieve Vrouwe op Zee, verdwenen dorp op Schouwen-Duiveland.

In de Schouwse duinen werd omstreeks 1500 een kapel gebouwd die gewijd werd aan Maria of Onze Lieve Vrouwe waarbij een gehucht ontstond. De huidige locatie is in de Verklikkerduinen, aan het eind van het Middenpad in de laatste duinvallei voor het strand. In 1572 werd de kapel verwoest door de Watergeuzen en daarna is de kapel verder in verval geraakt.

Onze Lieve Vrouwe op Zee, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Onze Lieve Vrouwe op Zee:

Lieve-Vrouwe-Op-Zee (Onze), voormalig heerlijkheid en dorp, gelegen hebbende op het eiland Schouwen, provincie Zeeland, in den Oosterschenban-der- duinen-van-Renesse, zijnde door het afnemen dier duinen allengs verdwenen, en door de zee verzwolgen en wel voornamelijk in de zeevloeden van 1530 en 1532. Het wapen dezer heerlijkhied was van zilver met drie losanges (schuine ruiten) van sabel.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 7, A.J. van der Aa, 1846


Grotere kaart bekijken