Nummer Zeven (verdwenen)

Nummer Zeven, verdwenen gehucht, dat zich in de 19e eeuw bij perceel zeven van de in te dijken Hooge Plaat ontwikkelde.

Nummer Zes, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

In 1778 wordt hier begonnen met het indijken van buitendijkse schorren van zandplaat Hooge Plaete, wat leidt tot het ontstaan van de Hoofdplaatpolder. Het werk wordt aanbesteed door een consortium van de Staten van Zeeland en de Generaliteitslanden. Daarbij wordt de 10 kilometer lange dijk in 10 stukken verdeeld, die de namen Nummer Een t/m Nummer Tien krijgen. Van de meeste nummers is vrijwel niets meer terug te vinden. Naast de nog altijd bestaande buurtschap Nummer Een, wordt Nummer Twee in 1850 nog genoemd als sluis die deel uitmaakt van de Breskense verdedigingslinie. De buurtschap Nummer Zes is in 1808 in de golven verdwenen. Bij Biervliet ligt nog altijd de Nummer Zevenweg.

Van der Aa publiceerde over de Hoofdplaatpolder:

De bedijkte landen werden verdeeld in genommerde kavels, het Westelijk deel (generaliteit) in 10, het Oostelijk deel (Zeeland) in 14. Deze benamingen zijn in zwang gebleven. In het eerste perceel ligt de haven en het gehucht Nommer-Een. In no 6 lag de in 1808 weggezonkene haven van Hoofdplaat, die no. 6 genoemd werd.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 5, A.J. van der Aa, 1844